گزارش تصویری/جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه

تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۸
Share/Save/Bookmark
 
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه برگزار شد.
 
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
به گزارش "حافظ نیوز" اولین جشنواره بین المللی زیبایی اسب اصیل عرب ایرانی با نام جام تمدن پارسه در رده ایکاهو با حضور داوران خارجی و شرکت 140 اسب ایرانی و وارداتی در روز های پنج شنبه و جمعه در تخت جمشید فارس برگزار شد.

عکس از:
امیر صادقیان
 
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب (ایرانی) جام تمدن پارسه
کد مطلب: 13981
 


 
 
 
خبرنامه ایمیلی