برگزاری همایش گفتمان مهدویت وامامیه درگراش

تاریخ انتشار : جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۹
Share/Save/Bookmark
 
طی مراسمی به اهتمام دانشکده علوم قرآنی و بنیادفرهنگی مهدویت شعبه گراش ، همایش گفتمان مهدویت در نزد اهل کتاب با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید درسالن دفاعیه دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش برگزار گردید .
 
به گزارش "حافظ نیوز"، دراین مراسم ، نخست دکترعبدالحمید نجاتی سرپرست دانشکده علوم قرآنی گراش پیرامون هدف از انعقاد این همایش سخنانی ایراد کرد واظهارداشت : هرکس ا مام زمان خویش رانشناسد مرگش به جاهلیت خواهدبود .
وی بابیان علل حضور امام جمعه وطلاب اهل سنت بخش اوزلارستان ، تعطیلی حوزه علمیه برادران اهل سنت و حضور امام جمعه اوز درهمایش کشوری عنوان نمود و خاطرنشان ساخت : برآنیم تا درآینده جلسات  توجیهی گسترده تری انعقاد دهیم .
آنگاه استاد موسی هنرپیشه ازکارشناسان علوم قرآن وعترت واساتید دانشگاه طی سخنانی مبسوط به بیان اشتراکات پیروان تشیع وتسنن پرداخت وگفت : اختلافات موجود امروز درمنطقه وبین فرق اسلامی ، زاییده تفکرات مستکبرین ودر راس آنها آممریکای جنایتکار است .
وی دربخش دیگری با استناد به کتب مختلف برادران اهل سنت اظهارکرد:درمیان مامسلمانا ن اشتراکات بسیاری وجود دارد که باتوسل به آنها میتوانیم به ایجاد وحدت اهتمام و تفرقه ها راکه استکبار برما تحمیل نموده به اخوت تبدیل سازیم که ما گربخواهیم قرآن کریم را بعنوان سنبل وحدت و اعتصموا بحبل الله بشناسیم چنانچه بسیاری از اهل تشیع وتسنن اعتقاد دارند که مصداق واقعی حبل الله، قرآن کریم میباشد و درمباحث نیز قرآن رامنظورداریم وثوق چنان است که همگی مسلمین دارا ی عقیده ای واحده هستیم واگربه مشترکات موجودبین تشیع وتسن تمسک جسته و بدانیم که دارای خدای واحد، کتاب واحده، قبله واحد، اصول ودین واحد بوده ودرفروع نیز دارای اشتراک عقایدفراوانی هستیم اختلافی وجود نخواهد داشت .
این استادقرآنی افزود: باتحقیق وتفحص در کتب اهل سنت وشیعه انجام داده ام  زیارت عاشورا نیز درکتب امامیه آمده وبرآن نظر دارند وما امروز درباره شخصیتی جهانی سخن میگوییم که همه فرق اسلامی چشم بر ظهورسراسر سرورش دوخته اند و با عنایت به کتب موجود ۲۰ موارد اشتراکی دربین شیعه وسنی درباره دوازدهمین اخترتابناک امامت وولایت وجود دارد که همگی مسلمین متحد العلیه منتظر آن حضرتند و بزرگان اهل سنت وتشیع بالاتفاق نظربرآن دارند که تا ظهورمنجی قیامتی برپانخواهدشد وآن حضرت باحضرت عیسی (ع) ظهورمیکند و عیسی (ع) به امامت حضرت صاحب ، اقامه نمازخواهد کرد . هرچند مسیحیان معتقد برمرگ عیسی وزنده شدن آنحضرت بوده اما براساس فرموده قرآن مجید : حضرت عیسی (ع) هرگز بدار آویخته نشده و بسوی آسمانها عروج کرده وبسیاری ازعلمای اهل سنت وشیعه معلوم ومثبوت داشته اندکه آن شب که عیسی بمعراج رفت لیله القدر بود و انجیل نیز در شب قدرنازل شده که اگر برادران اهل کتاب مسیحی براین مهم توجه کنند قطعا برشب ۲۱ رمضان (شب قدر) منزلتی والا قائل خواهندبود ومن درانجیل دیده ام مسیحیان بعدازسه روز ازمرگ عیسی (ع) با مزار تهی آن حضرت مواجه میشوند وتفاوت عقیدتی ما ومسیحیان درهمین مورد است .
وی با بیان مستندات فراوان اصحاب حضرت مهدی (ع) را ۳۱۳ تن برشمرد و اضافه کرد ازاین تعداد ۵۰ تن بانوان میباشند و حسب بر نوشته همه علمای سنی ، ۷ نفرازاصحاب کهف نیزازاعوان موعود هستند وبه نوشته سیوطی از امامان تسنن : اصحاب الکهفه اعوان المهدی(عج). وی دربخشی دیگرازسخنان خود به اعتقاداهل سنت بر نزول ۳۰۰ آیه درشان اهلبیت (ع) اشارت وتصریح نمود:در تاریخ الحفای سیوطی   آمده است ازاین تعداد آیه تصریحا ۱۰ آیه در شان حضرت صاحب (ع) میباشد . استادهنرپیشه در مورد زمان ظهور تاکید کرد: علم زمان ظهور تنها نزد خداونداست وبس واحدی ازاین زمان واقف نمی باشد .
وی درجلسه پرسش وپاسخ نیزبه جنگ یمن اشاره و احتمال داد جهت آمادگی ما باشد که بگوییم ماهستیم . این استاد قرآنی که بگفته خود به خبرنگارما تاکنون دهها کتاب تالیف و مقالات بسیاری به همایشها وانجمنهای داخلی وخارجی درزمینه مهدویت ارائه داده ودردانشگاه آزاد شهرستان لامرد درجنوب فارس دارای کرسی استادی میباشد در گفتگو باخبرنگارما درگراش با تصریح برعلاقه خود از طفولیت بر مهدویت وقرآن افزود: پیش از وجود رسانه های مجازی دربسیاری ازرسانه های مکتوب داخلی مطالبی درباره مهدویت تسطیرداشته است .
بعدازوی عبدالله شیرزادی مدیر بننیادفرهنگی مهدی موعود(عج) گراش درسخنانی باتقدیر از استادهنرپیشه و همکاریهای سرپرستی دانشکده علوم قرآنی گراش مشروحا درمورد مهدویت به ایراد بیان پرداخت و  گفت : قطعا یکی ازاهداف رسالت حضرت ختمی مرتبت (ص) ادامه راه آن رسول بزرگوار توسط فرزندش مهدی بوده که بتواند انسانها راباشناخت کامل از جاهلیت نجات داده واورا ازتفکرات نادانی به سرمنزل کمال رهنمون شود واین امام همام است که ادامه دهنده نبوت و تداوم بخش علم و ادراک انسانها  گردد.
شیرزادی ، مهدویت راآموزه مشترک بین مذاهب مختلف اسلامی تلقی و ازآن بعنوان تنها مسیر نجات وتعالی انسانها نام برد .  وی اعتقاد به حضرت مهدی موعود(عج) درعصرما راکه جامعه اسلامی دچارتفرقه وجنگهای داخلی ونیابتی نموده است با عنوان چراغ منیر هدایت و و نجات توصیف وعنوان کرد : آنگاه که برخورشید وجود مبارکش توسل یابیم دست از تک روی وکجرویها باز کشیده و ره بر مسیر منجی که مهمترین عامل سعادت انسانهاست خواهیم سپرد. دراین مراسم گروه سرود مهدویت مدرسه امام حسن عسکری(ع) نیز با اجرای سرود ما آماده ایم ، شعفی مضاعف برحضار ایجادنمود .
خبرنگار: قاسم ایزدیان
 
کد مطلب: 7247
 


 
 
 
خبرنامه ایمیلی