فراشبند
احتمال به بهره برداری رسیدن جاده فراشبند فیروزآباد تا پایان امسال

احتمال به بهره برداری رسیدن جاده فراشبند فیروزآباد تا پایان امسال

مهندس رضائیان اظهار داشت: بدون احتساب مطالبات پیمانکار، در سال 1394 با اعتبارات ملی و استانی پیش بینی شده حداکثر تا پایان سال در صورت تخصیص اعتبارات پروژه را تحویل نماید.
 
 
 
 
خبرنامه ایمیلی