زرین دشت
انتقاد معاون فرماندار زرین دشت از شهرداری، شورای شهر و اداره فرهنگ و ارشاد این شهر

انتقاد معاون فرماندار زرین دشت از شهرداری، شورای شهر و اداره فرهنگ و ارشاد این شهر

امروز مهمترین مساله شهرستان ما پای کار نبودن منظم مسئولان و عدم مطالبه گری شهروندان است و باید بدنبال پاسخ این سوال باشیم که چرا ما باید از دیگر شهرستانها عقب باشیم؟باید از مسئولان بخواهیم و آنان نیز پاسخگویی ...
 
 
 
خبرنامه ایمیلی